TДанните, въведени от потребителите, посредством форми за попълване на страницата printbox.bg или по друг начин (чрез имейл, телефон и т.н.), са поверителни и обект на законодателството на ЕС. Printbox ООД се задължава да опазва личните данни и да предпазва от злоупотреба с тях. Личните данни ще бъдат използвани единствено за цели, одобрени от потребителя. Потребителят също е задължен да пази своята лична информация, като се увери, че потребителското име и парола са защитени. За пренос на целия обем лични данни на отделен потребител, Print boks d.o.o. използва технологията SLL, която позволява кодирането на всички данни, изпратени по време на извършването на услугите. При използване на карта като начин на плащане, въведената информация се изпраща от компютъра в кодирана форма директно към оторизирания сървър на банката.